Fäbodbruk

Här betar höns, fjällkor och getter, de bidrar till att bevara den biologiska mångfalden i
naturbetesmarker.